Júlia Sánchez – Efecte de la proteïna cd98hc en la proliferació cel·lular

Júlia Sánchez – Efecte de la proteïna cd98hc en la proliferació cel·lular

Alumne: Júlia Sánchez Martínez
Treball: Efecte de la proteïna cd98hc en la proliferació cel·lular
Centre: INS Vilatzara
Tutor: Carme Julià

Quan anava a primer de batxillerat em vaig inscriure al programa de “Crazy about Biomedicine”, organitzat per l’IRB (Institut de Recerca Biomèdica). Aquest, un cop hi vaig ser acceptada, em va oferir l’oportunitat de fer el treball de recerca a les instal·lacions de l’Institut i hi vaig accedir de bon grat.

En el meu treball m’he centrat en la proteïna CD98hc, que és la subunitat pesada d’alguns transportadors d’aminoàcids de membrana plasmàtica. Els Transportadors Heteromètrics d’Aminoàcids (HATs) són una de les 11 famílies de transportadors d’aminoàcids que transporten aminoàcids a través de la membrana plasmàtica en els mamífers. Aquests estan formats per dues unitats: una subunitat pesada que porta el transportador a la membrana plasmàtica, i una de lleugera que s’enganxa a la pesada a través d’un pont de disulfur i que a més és la part catalítica del transportador.

La proteïna CD98hc és una de les cadenes pesades descobertes fins al moment i pot combinar-se amb 6 cadenes lleugeres diferents (LAT1, LAT2, y+LAT1, y+LAT2, Asc1 i xCT).  Concretament els transportadors CD98hc-LAT1 i CD98hc-xCT estan sobreexpressats en la majoria dels tumors testats  i en les línies cel·lulars canceroses, el que suggereix que són importants per a les cèl·lules proliferatives (tumorals), ja que els tumors són bàsicament cèl·lules que creixen de manera descontrolada.

Principalment, en el meu treball, vaig cultivar unes plaques amb cèl·lules WT (wild type), és a dir cèl·lules que tenien la proteïna, i unes altres plaques amb cèl·lules KO (knock out), que no tenien la proteïna, per tal de comprar el creixement d’aquestes. Per això vaig utilitzar un objecte anomenat càmera de Neubauer amb el qual vaig fer el recompte de cèl·lules diari per després fer una gràfica i veure el seu creixement.

A part d’això vaig fer un marcatge amb anticossos per veure diferents propietats que té aquesta proteïna i per establir quina relació té amb el creixement cel·lular.

 

ARXIUS DEL TREBALL PER DESCARREGAR:

pdfJúlia Sánchez _Efecte de la proteïna cd98hc en la proliferació cel·lular
(*.pdf)

pdf

JuliaSanchez_PRESENTACIO_Efecte_proteina_cd98hc
(*.pdf)

Share