Laia Jené – Plàstic, el gran enemic del medi ambient?

Laia Jené – Plàstic, el gran enemic del medi ambient?

Alumne: Laia Jené Vinuesa
Treball: Plàstic, el gran enemic del medi ambient?
Centre: INS Pere Ribot
Tutora: Eugènia Nicolàs

El meu treball de recerca es titula “Plàstic, el gran enemic del medi ambient?”. És una anàlisi dels plàstics en general i dels impactes que causen en el medi ambient i , tot seguit un estudi de les solucions que podrien disminuir aquesta contaminació. Quant al treball de camp, fabrico un plàstic biodegradable i el comparo amb els plàstics més utilitzats en la nostra societat. A més a més, hi vaig incloure una part de microbiologia per fer la comparació de les degradacions dels diferents plàstics. Finalment, em vaig centrar amb el meu consum familiar mensual de plàstic i ho vaig modificar per tal de poder disminuir el meu impacte de plàstic en el món.

ARXIUS DEL TREBALL PER DESCARREGAR:

pdfLaia_Jene_Plastic_enemic_MediAmbient
*.pdf(3.57 MB)

 

Share

This article has 2 comments

  1. […] Creure per veure: L’anamorfosi en relació amb la percepció visual, i Laia Jené, amb el treball Plàstic, el Gran enemic del medi ambient?, han rebut els accèssits del guardó de la present […]

  2. […] Laia Jené Vinuesa amb “Plàstic: el gran enemic del medi ambient“ […]